LIFE-SKILLS LEGACY

 

Mgr. art Magdaléna Rovňáková, ArtD.

Founder and Conductor, Bratislava Boys' Choir

&

Nina Šuchová, Evanjelické lýceum, Bratislava, Slovakia

Šimon Zicháček, Bilíkova High School, Bratislava, Slovakia

Soňa Ondrejčáková, Jur Hronec High School, Slovakia

© 2021 TIME FOR WORDS 

TIME FOR WORDS Inc. | 40 Wall Street, 28th Floor | New York, NY 10005

Tel: (212) 537-4794 | Fax: (212) 537-3855

THE MINICH-MLCOUSEK FAMILY'S REGIONAL PHILANTHROPY:

TIME FOR WORDS, s.r.o. | Partizánska 9 | 81103 Bratislava | Slovakia, EU | Tel: +421 948 039 013

www.timeforwords.com  | info@timeforwords.com