top of page

LIFE-SKILLS TRANSFER

 

Mgr. art Magdaléna Rovňáková, ArtD.

Founder and Conductor, Bratislava Boys' Choir

&

Nina Šuchová, Evanjelické lýceum, Bratislava, Slovakia

Šimon Zicháček, Bilíkova High School, Bratislava, Slovakia

Soňa Ondrejčáková, Jur Hronec High School, Slovakia

bottom of page